banner

Barmen Maskin AS vart stifta 7. april 2014 på øya Barmen i Selje kommune. Selskapet har god kompetanse innafor maskin, elektro og automasjon.

Barmen Maskin tek på seg service/vedlikehold innenfor båt, motor, maskiner og anna mekanisk utstyr. Selskapet står og i dsb sitt register over el-foretak og utfører feilsøking og raparasjon av alt elektrisk utstyr.

I tilegg til maskin og elektro har selskapet også ei underavdeling innanfor anlegg, som kan ta på seg mindre graveoppdrag med ei JCB 8060 6 tonns gravemaksin.

Det er brødrene Gunnar og Sivert Barmen Solvåg som eig og driv Barmen Maskin AS. Dei har tilsaman lang erfaring og høg kompetanse frå skip og offshore maskinteknisk drift, skipselektro, automasjon og landbasert mekanisk industri. Møter dei på et problem, har dei som filosofi:
"Vi skal no altids få det til!"

Veit
Brødrene

kontakt oss på post@barmen-maskin.no